Espai Reflexio

El Poble dels possibles

És un espai dins del festival on estan reflectits tots aquells projectes i idees que tinguin a veure amb la transformació social.
Entenem transformació social a tot allò que treballa, des dels diferents àmbits d’actuació, per a un canvi global, per donar eines i generar canvi des de la posada en pràctica de projectes. Dit això, el poble dels possibles és una mostra de col·lectius que treballen en aquesta línia.

També, el poble dels possibles emmarca els espais de reflexió que formen part de l’essència del festival enriquint-ho amb una temàtica a treballar, aquest any la temàtica del Festival és novament L’ECONOMIA SOCIAL.

Diferents persones faran xerrades-debat en el Esperanzah! d’aquest any com hem vingut fent des de la primera edició amb la idea d’enfortir la temàtica així com diferents entitats podran ensenyar-nos els seus projectes en aquesta petita Gàl·lia que volem construir dins del festival.