Menors

AUTORITZACIÓ DE MENORS

 • Els menors de 12 anys NO hauran de pagar entrada.
 • Es recomana utilitzar protectors d’oïdes en exposar als menors a un soroll que excedeix cert nivell i certa durada.
 • MÀXIM 3 menors per adult. 
 • Tots els menors de 16 anys han d’emplenar l’autorització de menors;
  imprimir el document i presentar-la signada pel pare, mare o tutor/a

  • Si tens menys de 16 anys > Menors
   A més del document signat i lliurar una còpia en taquilla en accedir al recinte,
   has d’anar acompanyat del pare/mare/tutor.